Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

W roku 2018 Fundacja OSTOJA realizuje projekt "Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".  Projekt zakłada powstanie punktu doradczo - informacyjnego w Rybniku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, gdzie będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości, skorzystania z pomocy specjalistycznych placówek, możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe leczenia czy rehabilitacji oraz informacji o uprawnieniach jakie mogą przysługiwać osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, jak również o instytucjach, w których mogą skorzystać różnych form pomocy dotyczących problemów osoby niepełnosprawnych i jej rodziny.

Ważnym elementem projektu jest zorganizowanie w maju Rybnickiego Dnia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów, na które chcemy zaprosić przedstawicieli UM Rybnik, OPS, PUP, ZUS, NFZ, rybnickie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jak również przedstawicieli biznesu, którzy posiadają ofertę skierowana dla tej grupy docelowej (usługi pielęgnacyjne w domach klientów, „przycisk życia” – telepomoc itp.).

W ramach tego wydarzenia będziemy chcieli również zorganizować kilka prelekcji w takiej tematyce jak np. formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, opieka pielęgniarska – dobre praktyki zza granicy, telepomoc itp.

Copyright © 2018 - 2020 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts